ลงนามความร่วมมือด้านจัดการเรียนการสอน New Energy Engineering