โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือวิสามัญ