พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม/ ทำบุญตักบาตร/ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิย. 61 วท.ชัยภูมิ จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม/ ทำบุญตักบาตร/ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม/ ทำบุญตักบาตร/ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561