อบรมครูช่างไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น