วิทยาลัยเเทคนิคชัยภูมิ รับสมัครบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่