พิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสีลบัญชรและพระพุทธสัตตวัฒนมงคล

ลงนามความร่วมมือด้านจัดการเรียนการสอน New Energy Engineering

กิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือวิสามัญ

การแข่งขันกีฬาอาชีวะศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

การประเมิน การจัดสถานที่การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวะศึกษา

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม/ ทำบุญตักบาตร/ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561