โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ระบบประวัติปฏิบัติงาน Log book

จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแขนกลอัตโนมัติ

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายสัตย์ปฎิญาณ

พิธีถวายเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561