โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ระบบประวัติปฏิบัติงาน Log book

จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561

ประกวดสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแขนกลอัตโนมัติ

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายสัตย์ปฎิญาณ

พิธีถวายเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561